For corporate info click here

JM får internationellt pris för sitt hållbarhetsarbete

pressmeddelande 2012-10-04 13:20

Ökoworld Lux S.A. är en tysk fond som koncentrerat sig på ägande i företag med ett uttalat hållbarhetsarbete. Av 250 företag i världen som fonden investerar i har JM valts ut som ett av de nio mest seriösa företagen avseende sitt hållbarhetsarbete.

Ökoworld framhåller att JM är ett av Skandinaviens ledande företag för projektutveckling av bostäder och kommersiella byggnader. Projektutveckling sker i enlighet med hög miljöstandard, exempelvis lågenergihus och green buildings. JM prioriterar, som främsta affärsverksamhet, ett långsiktigt kvalitetsarbete samt ett långsiktigt hänsynstagande till miljön.

-       Idag är husens energianvändning i fokus eftersom klimatförändringarna i världen är en stor utmaning. För JM är hållbart samhällsbyggande en fråga om att ta både ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Genom att hantera både kortsiktiga och långsiktiga miljöfrågor vill JM vara ett trovärdigt och klokt val för våra kunder, säger Lennart Henriz miljödirektör i JM.

Yes Bank i Indien som fokuserar på microlån för småskaligt nyföretagende och Manila Water som bygger ut vattendistribution i Manilas slumområden och på så sätt lyfter miljontals människor ur permanent fattigdom, är två av de övriga pristagarna.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder