For corporate info click here

JM utvecklar och säljer hyresrättsprojekt i Dalénum, Lidingö, Stockholm

pressmeddelande 2012-12-21 15:00

JM har avtalat om uppförande och försäljning av ett egenutvecklat hyresrättsprojekt i Dalénum, Lidingö. Projektet består av 146 hyresrättslägenheter. Affären uppgår till cirka 350 mkr och intäkter och resultat redovisas löpande under perioden 2013-2015 inom affärssegment JM Fastighetsutveckling.

Köpare är John Mattson Fastighets AB. Produktionsstart beräknas ske under tredje kvartalet 2013 och tillträde sker vid färdigställt projekt, planerat till hösten 2015.

– Vi är mycket glada över denna satsning på JMs hyresrättsproduktion och speciellt glada över samarbetet med John Mattson Fastighets AB och dess ägare som JM historiskt har en anknytning till, säger Per-Arne Jonsson, chef JM Hyresbostäder.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder