For corporate info click here

JM bygger 300 nya bostäder centralt i Täby

pressmeddelande 2012-12-28 13:45

JM har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Mars 1 och del av Tibble 10:33 i Täby kommun, Stockholm.

Affären uppgår till 267 mkr varav 32 mkr avser uppskjuten skatt. Betalning sker vid tillträde som är planerat till slutet av 2013. Markområdet, centralt beläget intill Täby Centrum, omfattar 12 000 kvm och detaljplanearbetet är klart för cirka 300 lägenheter. Produktionsstart är planerad kring årsskiftet 2013/2014.
- Täby är en expansiv kommun och har ett av Stockholms mest efterfrågade bostadslägen. Vi är nöjda med att kunna stärka vår position ytterligare i Täby som redan idag är en viktig del av vår marknad, säger Zdravko Markovski, affärsenhetschef JM.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder