For corporate info click here

Pressmeddelanden 2012


 • JM bygger 300 nya bostäder centralt i Täby

  pressmeddelande 2012-12-28 13:45

  JM har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Mars 1 och del av Tibble 10:33 i Täby kommun, Stockholm

 • Utbyte av konvertibler och optioner mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2012-12-28 11:00

  Under december månad 2012 har anställda i JM bytt konvertibler och teckningsoptioner mot 12 060 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 83 663 242 respektive 80

 • JM utvecklar och säljer hyresrättsprojekt i Dalénum, Lidingö, Stockholm

  pressmeddelande 2012-12-21 15:00

  JM har avtalat om uppförande och försäljning av ett egenutvecklat hyresrättsprojekt i Dalénum, Lidingö. Projektet består av 146 hyresrättslägenheter. Affären uppgår till cirka 350 mkr och intäkter och resultat redovisas löpande under perioden 2013-2015 inom affärssegment JM Fastighetsutveckling

 • Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2012-11-30 09:30

  Under november månad 2012 har anställda i JM bytt konvertibler mot 4 355 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 83 651 182 respektive 80 848 126

 • Utbyte av konvertibler och optioner mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2012-10-31 10:00

  Under oktober månad 2012 har anställda i JM bytt konvertibler och teckningsoptioner mot 13 467 aktier.   Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 83 646 827 respektive

 • Delårsrapport januari - september 2012

  pressmeddelande 2012-10-26 11:00

  Låg försäljningsnivå men fortsatt förbättring av efterfrågan i Stockholm

 • JM förvärvar fastighet i Älvsjö, Stockholm

  pressmeddelande 2012-10-08 08:00

  JM förvärvar tillsammans med Familjebostäder kontorsfastigheten Sandaletten 1 i Älvsjö, Stockholm. Affären uppgår till 106 mkr för JMs del.  Tillträde och betalning är beräknat till januari 2013

 • JM får internationellt pris för sitt hållbarhetsarbete

  pressmeddelande 2012-10-04 13:20

  Ökoworld Lux S.A. är en tysk fond som koncentrerat sig på ägande i företag med ett uttalat hållbarhetsarbete. Av 250 företag i världen som fonden investerar i har JM valts ut som ett av de nio mest seriösa företagen avseende sitt hållbarhetsarbete

 • Strategiskt markförvärv för JM Finland

  pressmeddelande 2012-10-03 07:30

  JM förvärvar en välbelägen industrifastighet i Hertonäs, Helsingfors, med tillträde bedömt till 2015, som förutsätter en lagakraftvunnen detaljplan. Förvärvet uppgår till cirka 135 mkr där huvuddelen betalas löpande under perioden 2015-2018. Projektet innebär förväntad planändring till bostäder och kommer att genomföras i samarbete med säljaren. Avsikten är att JM i projektet utvecklar cirka 350 bostäder i flerfamiljshus

 • Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2012-09-28 09:00

  Under september månad 2012 har anställda i JM bytt konvertibler mot 8 241 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 83 633 360 respektive 81 400 304

Jämför bostäder