For corporate info click here

Ett spadtag för "Stockholms nya svarta"

pressmeddelande 2011-09-20 12:30

Idag tar den internationellt erkände arkitekten Gert Wingårdh, tillsammans med JMs VD Johan Skoglund och Susanne Lindh, Stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad, ett första spadtag inför produktionsstarten av etapp ett av Kajen 4; Stockholms kanske mest spektakulära höghus - klätt helt i svart metall och med runda balkonger som sticker ut.

- Kajen 4 är ett projekt att vara stolt över, säger Johan Skoglund, VD på JM!

Gert Wingårdh är arkitekten bakom Kajen 4, som ligger mitt på Liljeholmskajen i Stockholm. Här låg tidigare Vin & Sprits gamla produktionslokaler. Projektet är uppdelat i två etapper varav den första utgörs av ett 21 våningar högt designhus. Förutom den svarta metallfasaden kännetecknas höghuset av de utstickande balkongerna från vilka man har utsikt i alla väderstreck. Totalt i bägge etapperna uppförs här 170 lägenheter om 2 till 5 rum och kök.

Intresset för det vatten- och citynära boendet har varit stort; cirka en tredjedel av de 105 bostäderna i första etappen är bokade bland JMs VIP-kunder redan innan de släppts till försäljning till allmänheten.

Kajen 4 är ett lågenergihus med låga uppvärmningskostnader och minskade koldioxidutsläpp. Huset håller näst högsta energiklass, med en beräknad energianvändning på 79 kWh/m2 och år, enligt JMs nyligen lanserade energiklassningssystem. Det kan jämföras med Boverkets krav på 110 kWh/m2 och år.

Inflyttning är beräknat till slutet av 2013.

Produktionsstarten av den första etappen kommer att redovisas under det fjärde kvartalet, 2011.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 10 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder