For corporate info click here

Ska hängande hus lösa bostadsbristen?

pressmeddelande 2011-10-07 11:30

Bostadsbristen i framför allt Sveriges storstäder är akut. Bara i Stockholm måste uppemot 20 000 bostäder byggas inom de närmaste åren för att komma ikapp, enligt Länsstyrelsen i Stockholm. Bland Sveriges ingenjörsstudenters mest kreativa förslag för att minska bostadsbristen märks bland annat underjordiska hus och hängande bostäder!

JM har bett Sveriges unga ingenjörsstudenter – morgondagens samhällsbyggare – att komma med förslag på hur bostadsbristen skulle kunna minskas. De tre vanligaste förslagen – förutom att bygga ytterligare bostäder – är:

1. En fjärdedel av studenterna pekar på kollektivtrafiken som den enskilt viktigaste faktorn för att lösa problemen i storstäderna. Med en satsning på en modern och blixtsnabb kollektivtrafik skulle fler kunna bo utanför innerstaden men ändå kunna jobba centralt.
2. Bygg om gamla kontors- och industrilokaler till bostäder!
3. Bygg bostäder på höjden! Detta kan ske både genom att utveckla befintliga hus och genom att bygga helt nytt.

Bland de mer utmanande förslagen kan nämnas idén att bygga hängande bostäder – dvs. bostäder som hänger mellan befintliga hus, över gatan. Flera studenter ser också underjordiska hus som ett attraktivt alternativ. Med hjälp av optiska fibrer kan dagsljuset spridas ner till bostäderna under mark.

Hela listan med förslag om hur man ska lösa bostadsbristen i storstäderna hittar du på www.jm.se/nyhetsrum (http://www.jm.se/nyhetsrum)

Undersökningen, som genomfördes genom Universum i maj i år, vände sig till cirka 5 000 högskole- och civilingenjörsstudenter i Sverige. Cirka 260 svarade.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 10 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder