For corporate info click here

JM årets Leanpristagare

pressmeddelande 2011-10-27 14:48

Vid en ceremoni i Stockholm igår, onsdag, mottog JMs VD Johan Skoglund årets Leanpris i byggbranschen för arbetet med att strukturera produktionsprocessen.

- Jag är förstås stolt och glad över att JM har fått detta erkännande för vårt envetna arbete med att strukturera produktionsprocessen, säger Johan Skoglund, VD på JM. Ett stort tack till alla engagerade hantverkare, arbetsledare, platschefer och andra därute som jag vet har gjort – och gör – ett fantastiskt jobb!

I september 2010 lanserades de första synliga delarna i JMs arbete med att utveckla en strukturerad produktionsprocess. Men grunden till ett enhetligt arbetssätt lades redan för åtta år sedan när JM påbörjade arbetet med en strukturerad projekteringsprocess samt införandet av strategiska inköpsavtal.

En viktig framgångsfaktor i JMs Lean-arbete har varit att låta hantverkare och annan produktionspersonal vara delaktiga i utformningen av exempelvis monteringsanvisningar och enhetliga tidsplaner. Samtliga medarbetare i produktion har också genomgått ett flertal utbildningar i bland annat Lean.

Bland resultaten kan nämnas sänkta produktionskostnader, bättre tidshållning, förbättrad ergonomi för JMs hantverkare samt minskad olycksfrekvens.

Leanpriset delas ut av Lean Forum Bygg i samarbete med tidningen Byggindustrin. Juryns motivering lyder: ”Vinnaren (JM) har systematiskt och under flera år arbetat med lean i alla led i processen och vinner nu, steg för steg, förståelse och uppslutning från alla yrkesgrupper bland medarbetarna."

Lean-konceptet är en ledningsfilosofi som härrör främst från Toyota Production System. Grundfilosofin är att med kunden i centrum utforma ett resurssnålt och effektivt produktionssystem.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 10 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder