For corporate info click here

JM förvärvar fastighet i Järfälla, Stockholm

pressmeddelande 2011-08-19 14:00

JM har förvärvat en centralt belägen fastighet i Jakobsberg, Järfälla kommun. Fastigheten är under planläggning för cirka 600 bostäder. Säljare är Kefren Properties. Köpeskillingen uppgår till 80 mkr. Betalning och tillträde sker den 19 augusti. 

På fastigheten, som omfattar cirka 53 000 kvm tomtyta, finns idag mindre kontors- och lagerbyggnader som avses att rivas. 
Området, som idag är ett industriområde, ingår i kommunens centrumplan och kommer att omvandlas till ett nytt större centrumnära bostadsområde för drygt 1000 bostäder. Detaljplan för området väntas vinna laga kraft under 2012. 
Byggstart för bostäderna planeras till 2013.  

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 10 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder