For corporate info click here

Så skapas ett tryggare Göteborg

pressmeddelande 2010-11-19 10:45

Gated Communities är en oroande utveckling. Istället är det öppenhet som gäller för att skapa ett tryggare Göteborg. Det var huvudbudskapet när Stiftelsen Tryggare Sverige och JM presenterade rapporten ”Trygghet i boende”. Åtgärdsförslagen handlar mindre om stängsel och lås och mer om exempelvis ljusa innergårdar och naturliga mötesplatser.

I rapporten ”Trygghet i boendet” pekar författarna på riskerna med att bygga bostadsområden som är avgränsade och stängda för allmänheten.

- Många människor känner sig otrygga i samhället idag, säger Karl-Åke Pettersson, ordförande för Stiftelsen Tryggare Sverige. Resultatet blir fler övervakningskameror, dubbla lås och slutna bostadsområden, så kallade Gated Communities, vilket är olyckligt eftersom det riskerar att leda till känslan av ökad otrygghet istället för tvärtom!

De viktigaste åtgärderna för att minska brottsligheten och öka tryggheten sammanfattas i ett nationellt trygghetsprogram och handlar om den rumsliga utformningen av städer, bostadsområden och byggnader. Trygghetsprogrammet kommer inom kort att börja tillämpas i bland annat Göteborg.

- Vi kommer att genomföra en trygghetsanalys med tydliga checklistor för de åtgärder vi utför och kommer att utföra, förklarar Robert Vangstad, affärsutvecklingschef på JM. Det handlar exempelvis om att öppna upp innergårdarna så att de blir tillgängliga för fler, lysa upp mörka platser och att skapa överskådlighet – de boende ska själva kunna övervaka sitt område på ett bra sätt.

Rapporten ”Trygghet i boende” kan beställas direkt från Jure Förlag via www.jure.se (http://www.jure.se/), Eriksson, T. (2010). ”Trygghet i boende”.

Trygghetsprogrammet kan laddas ner från www.jm.se/nyhetsrum (http://www.jm.se/nyhetsrum).

 

 

 

 

 

 

Jämför bostäder