For corporate info click here

JM säljer Magasin 3 på Kvarnholmen i Nacka

pressmeddelande 2010-12-01 13:00

JM säljer befintlig fastighet, Magasin 3, på Kvarnholmen omfattande cirka 8 500 m2 BTA. Resultatet uppgår till 20 mkr och kommer att redovisas i kvartal 4 2010 inom JM Bostad Stockholm. Köpare är Einar Mattsson Projekt AB.

Magasin 3 är en äldre magasinsbyggnad med vacker tegelfasad detaljplanelagd för bostäder. Försäljningen följer JMs strategi att i projektutvecklingen fokusera på nyproduktion av bostäder.

Kvarnholmen är en helt ny stadsdel i en attraktiv del av Nacka vid Stockholms inlopp. Kvarnholmen ägs och utvecklas gemensamt av JM och KF Fastigheter. Här planeras för över 300 000 m2 bostäder och arbetsplatser med sammanlagt cirka 2 100 bostäder. Första inflyttning beräknas ske vintern 2011/2012.

- Vi är glada att fastigheten kommer vidareutvecklas av en erkänd bostadsaktör, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef JM AB.

För mer information om Kvarnholmen se www.kvarnholmen.com (http://www.kvarnholmen.com/)

Jämför bostäder