For corporate info click here

JM förvärvar sjönära fastighet i Gåshaga på Lidingö

pressmeddelande 2010-12-22 11:28

JM förvärvar hälften av fastigheten Lyftkranen 3 i Gåshaga på Lidingö med antagandet om att i framtiden utveckla cirka 250 byggrätter för bostäder.

 

Säljare är Bonver Videodata AB. Affären uppgår till 219 mkr där betalning om 115 mkr erläggs under perioden december 2010 till januari 2011. Resterande del av affären regleras vid ändring av detaljplan till bostäder.

Fastigheten omfattar 28 000 kvm tomtyta och innehåller idag kontor och lagerlokaler.

Säljaren kommer att fortsätta vara hälftenägare och samtidigt hyresgäst.

JM har även erhållit en option att förvärva resterande 50 % av fastigheten vid en framtida planändring till bostäder.

- Vi vet att det finns en mycket stor efterfrågan på bostäder på Lidingö – inte minst efter våra försäljningsframgångar inom det nyligen påbörjade Dalénumområdet, säger Zdravko Markovski, affärsenhetschef JM Bostad Stockholm. Därför är vi mycket glada att vi, genom den här affären, får en bra framtida möjlighet att fortsätta utveckla attraktiva bostadsområden här.

Jämför bostäder