For corporate info click here

JM förvärvar fastigheter vid Brommaplan i Stockholm

pressmeddelande 2010-12-17 12:00

JM förvärvar två fastigheter vid Brommaplan i Stockholm i syfte att delta i en utveckling av en helhetslösning för Brommaplan. Affären uppgår till 170 mkr, inklusive möjlighet till framtida bostadsbyggrätter. Förvärvet sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 140 mkr. Tillträde sker idag då även huvuddelen av betalningen erläggs. Säljare är Fabege.

Stockholm stads exploateringsnämnd har också beslutat om en tidig markreservation till JM på en del av den angränsande fastigheten Åkeshov 1:1. Totalt planerar JM att bygga cirka 600 bostäder samt 14 000 m2 handel och service på dessa tre fastigheter.

- Brommaplan är en av Stockholms viktigaste knutpunkter, förklarar Mikael Åslund, regionchef på JM. Därför är vi mycket glada över att, i samarbete med SL och Stockholms stad, få delta i arbetet med en helhetslösning för Brommaplan avseende såväl bostäder som en fungerande kollektivtrafiklösning och handel.

Förvärvet avser fastigheterna Grammet 1 och Vävnaden 1. Byggstart för det nya projektet är planerad till 2013 med första inflyttning 2016.

Jämför bostäder