For corporate info click here

Sten Hamberg till JMs koncernledning

pressmeddelande 2009-11-20 15:00

Sten Hamberg har idag utsetts till chef för affärsenheterna JM Norge respektive JM Danmark, Finland och Belgien samt medlem i JMs koncernledning. Han ersätter därmed Anette Frumerie som slutade på JM tidigare i månaden.

Ansvaret för affärsenheterna JM Fastighetsutveckling respektive JM Produktion tas per idag över av affärsenhetschef Zdravko Markovski, som även har fortsatt ansvar för affärsenhet JM Bostad Stockholm.

- Sten Hamberg har den erfarenhet och kunskap som är nödvändig för att vi ska ha kontinuitet i den omställning av JMs utlandsverksamhet som pågår, säger Johan Skoglund, VD på JM.

Sten Hamberg har varit anställd på JM sedan 1980 och har även tidigare (1999-2008) varit medlem i koncernledningen.

Sten Hamberg tillträder tjänsten med omedelbar verkan.

Jämför bostäder