For corporate info click here

JM säljer bostadsprojekt till Stiftelsen Arbetarebostadsfonden

pressmeddelande 2009-11-05 10:56

JM har idag tecknat avtal med Stiftelsen Arbetarebostadsfonden om försäljning av bostadsprojektet Skogsalmen i Långbro Park i Stockholm. Projektet omfattar 62 lägenheter med tillhörande garage.

- Affären med Stiftelsen Arbetarebostadsfonden är ännu ett led i JMs utveckling av populära Långbro Park, säger Pär Vennerström, regionchef på JM. Stiftelsen är långsiktig hyresrättsförvaltare och affären tillför en bra blandning av upplåtelseformer i området.

Affären är värd 133 miljoner kronor och resultatredovisas löpande under 2010/2011. Byggstart är planerat till maj 2010. Affären är villkorad att bygglov erhålls.

- Detta avtal ligger väl i linje med stiftelsens stadgar och intentioner. Vi är glada över att kunna bidra till att fler hyresrätter byggs i Stockholm säger Catarina Johansson Nyman, VD på Stiftelsen Arbetarebostadsfonden. Inte minst känns det spännande att kunna erbjuda lägenheter inom ett så attraktivt område som Långbro Park.

Bostäderna kommer att förmedlas via bostadsförmedlingen i Stockholm respektive via stiftelsen.

Stiftelsen Arbetarebostadsfonden bildades 1853 och är en av Sveriges äldsta bostadsstiftelser. Stiftelsen äger och förvaltar 1 350 bostadslägenheter i Stockholms innerstad och i västerort.

Jämför bostäder