For corporate info click here

JM säljer äldreboenden i Sigtuna och Nacka

pressmeddelande 2009-11-30 14:45

JM har sålt två särskilda boenden för äldre med sammanlagt 117 lägenheter. Köpare är KPA, som ingår i Folksamgruppen, respektive Diligentia. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 209 mkr där huvuddelen har erhållits i november. Resultatet, som uppgår till 28 mkr, kommer att redovisas under det fjärde kvartalet 2009.

Kortfakta om projekten:

”Ymerplan”, särskilt boende för äldre i Sigtuna, 5 400 kvm, 72 lgh. Köpare: KPA, som ingår i Folksamgruppen.
”Lillängen”, särskilt boende för äldre i Nacka, 2 685 kvm, 45 lgh. Köpare: Diligentia.

Jämför bostäder