For corporate info click here

JM bygger för unga i Göteborg

pressmeddelande 2009-11-27 12:15

Idag byggstartar JM ett kvarter med 120 lägenheter på västra Eriksberg i Göteborg. Lägenheterna är relativt små, och omfattar 1-3 rum och kök. Många av köparna är 80-talister som genom att köpa här gör sitt insteg på bostadsmarknaden.

- Det finns alltid en stark efterfrågan på yteffektiva lägenheter, menar Joakim Gralén, projektledare på JM. I det här projektet har vi dessutom fått in ovanligt många unga förstagångsköpare, vilket är väldigt positivt.

Byggstarten markerades med ett första spadtag av kommunstyrelsens vice ordförande Jan Hallberg (m).

Jämför bostäder