For corporate info click here

Förändring i JMs koncernledning

pressmeddelande 2009-11-13 11:00

Anette Frumerie, affärsenhetschef för JM Utland, JM Produktion och JM Fastighetsutveckling samt medlem i JMs koncernledning, har beslutat att lämna sitt uppdrag för att gå vidare till nya utmaningar hos annan arbetsgivare.

- Anette Frumerie har varit en viktig nyckelperson inom JM under lång tid och därför är det förstås väldigt tråkigt att hon slutar, säger Johan Skoglund, VD på JM. Jag önskar henne all lycka i framtiden!

Anette Frumerie har varit anställd på JM sedan 1993. Hon lämnar sitt uppdrag på JM med omedelbar verkan.
Arbetet med att hitta en ersättare pågår.

Jämför bostäder