For corporate info click here

JM säljer bostadsprojekt i Stockholm

pressmeddelande 2009-12-02 10:15

JM har sålt ett bostadsprojekt i Stockholm med sammanlagt 45 lägenheter. Köpare är Stockholmshem. Försäljningsvärdet uppgår till 100 mkr.

Projektet, kallat ”Årstadalsskolan 4”, omfattar 45 lägenheter (totalt 3065 m2). Affären är värd 100 miljoner kronor och kommer att resultatredovisas löpande under 2010/2011. Likvid för mark om 11 mkr erhålls under andra kvartalet 2010.

Jämför bostäder