For corporate info click here

JM flyttar till egenutvecklat huvudkontor

pressmeddelande 2009-12-04 14:22

Idag tillträder Vasakronan den JM-byggda fastigheten Rosenborg 2 i Frösunda i Solna, samtidigt som JM blir hyresgäst. I samband med tillträdet erhåller JM slutlikvid för utförd entreprenad, vilket innebär ett positivt kassaflöde om 375 mkr under fjärde kvartalet.

Fastigheten ägs och förvaltas av Vasakronan. JM är hyresgäst. Kontoret är klassat som GreenBuilding. Energianvändningen i de nya lokalerna kommer att understiga Boverkets energikrav med minst 25 %.

- Att bygga miljöklassade kontor är numera JM-standard, förklarar Johan Skoglund, VD på JM. Därför känns det naturligt när vi själva flyttar in i ett modernt och ändamålsenligt lågenergi-kontor.

Bakgrund: Under 2006 tecknade JM avtal med Vasakronan avseende försäljning av kontorsbyggnader och kontorsbyggrätter i Frösunda Park i Solna, Stockholm.

Fakta Green Building: GreenBuilding-programmet lanserades 2004 i syfte att minska utsläppen av CO2. Bakom programmet står EU-kommissionen i samarbete med nationella organisationer. För att bli GreenBuilding-certifierad krävs att energianvändningen understiger Boverkets energikrav med minst 25 %.

Jämför bostäder