For corporate info click here

Pressmeddelanden 2009


 • JM säljer bostadsprojekt i Stockholm

  pressmeddelande 2009-12-21 13:00

  JM har sålt ett bostadsprojekt i Stockholm med sammanlagt 105 lägenheter. Köpare är Stockholmshem. Försäljningsvärdet uppgår till 225 mkr

 • JM säljer hyresrätter i Täby

  pressmeddelande 2009-12-09 14:30

  JM har sålt ett hyresrättsprojekt i Hägernäs Strand i Täby med sammanlagt 52 lägenheter. Köpare är Heba Fastighets AB. Köpeskillingen uppgår till 85 mkr

 • JM flyttar till egenutvecklat huvudkontor

  pressmeddelande 2009-12-04 14:22

  Idag tillträder Vasakronan den JM-byggda fastigheten Rosenborg 2 i Frösunda i Solna, samtidigt som JM blir hyresgäst. I samband med tillträdet erhåller JM slutlikvid för utförd entreprenad, vilket innebär ett positivt kassaflöde om 375 mkr under fjärde kvartalet

 • JM säljer bostadsprojekt i Stockholm

  pressmeddelande 2009-12-02 10:15

  JM har sålt ett bostadsprojekt i Stockholm med sammanlagt 45 lägenheter. Köpare är Stockholmshem. Försäljningsvärdet uppgår till 100 mkr

 • JM säljer äldreboenden i Sigtuna och Nacka

  pressmeddelande 2009-11-30 14:45

  JM har sålt två särskilda boenden för äldre med sammanlagt 117 lägenheter. Köpare är KPA, som ingår i Folksamgruppen, respektive Diligentia. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 209 mkr där huvuddelen har erhållits i november. Resultatet, som uppgår till 28 mkr, kommer att redovisas under det fjärde kvartalet 2009

 • JM bygger för unga i Göteborg

  pressmeddelande 2009-11-27 12:15

  Idag byggstartar JM ett kvarter med 120 lägenheter på västra Eriksberg i Göteborg. Lägenheterna är relativt små, och omfattar 1-3 rum och kök. Många av köparna är 80-talister som genom att köpa här gör sitt insteg på bostadsmarknaden

 • Sten Hamberg till JMs koncernledning

  pressmeddelande 2009-11-20 15:00

  Sten Hamberg har idag utsetts till chef för affärsenheterna JM Norge respektive JM Danmark, Finland och Belgien samt medlem i JMs koncernledning. Han ersätter därmed Anette Frumerie som slutade på JM tidigare i månaden

 • Förändring i JMs koncernledning

  pressmeddelande 2009-11-13 11:00

  Anette Frumerie, affärsenhetschef för JM Utland, JM Produktion och JM Fastighetsutveckling samt medlem i JMs koncernledning, har beslutat att lämna sitt uppdrag för att gå vidare till nya utmaningar hos annan arbetsgivare

 • JM säljer bostadsfastighet i Stockholm

  pressmeddelande 2009-11-12 13:05

  JM har sålt en bostadsfastighet med 48 hyreslägenheter till en nybildad bostadsrättsförening vid Gullmarsplan i Stockholm. Köpeskillingen, som uppgår till 58 mkr, erläggs idag. Resultatet, som

 • JM säljer bostadsprojekt till Stiftelsen Arbetarebostadsfonden

  pressmeddelande 2009-11-05 10:56

  JM har idag tecknat avtal med Stiftelsen Arbetarebostadsfonden om försäljning av bostadsprojektet Skogsalmen i Långbro Park i Stockholm. Projektet omfattar 62 lägenheter med tillhörande garage

Jämför bostäder