For corporate info click here

Valberedning inför JMs årsstämma 2009

pressmeddelande 2008-10-15 15:58


I enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning meddelas härmed sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2009. Ledamöterna är följande:

- Anders Algotsson, ordförande (AFA Försäkring)
- KG Lindvall (Swedbank Robur fonder)
- Lars-Åke Bokenberger (AMF Pension)
- Martin Jonasson (Andra AP-fonden)
och, enligt instruktionen för valberedningens arbete,
- Lars Lundquist (Styrelseordförande i JM)

Förslag till valberedningen kan lämnas via e-post: valberedningen@jm.se
Årsstämma 2009 i JM kommer att hållas den 28 april 2009 på bolagets huvudkontor i Solna.

Jämför bostäder