For corporate info click here

Tre regioner blir två när JM effektiviserar JM Bostad Riks

pressmeddelande 2008-10-28 15:03

De tre regionerna Öst, Väst och Mitt inom affärsenhet JM Bostad Riks slås samman till två. Mikael Matts fortsätter som regionchef för Öst som förutom Uppsala kommer att inkludera JM:s lokalkontor i Västerås och Örebro. Mats Karlsson, tidigare regionchef region Mitt, blir ny regionchef för Väst som nu kommer att innefatta Göteborg samt lokalkontoren i Linköping och Jönköping. Anders Lundberg, som fram till nu har varit regionchef i Väst kommer att finnas kvar i Göteborg och arbeta i en ny roll med affärsutvecklings- och försäljningsfrågor. Den nya organisationen gäller from 27 oktober.

- Det rådande marknadsläget med en försvagad efterfrågan, gör att vi inte ser något behov av mer än två regionkontor inom affärsenhet JM Bostad Riks. En koncentration till två regionkontor innebär också att vi på ett effektivare sätt kan säkerställa kapacitet och systemstöd till de mindre delmarknader som finns inom Riks, säger Sören Bergström, Affärsenhetschef.

Jämför bostäder