For corporate info click here

JM varslar om uppsägningar

pressmeddelande 2008-10-24 12:08

För att möta den vikande efterfrågan på nyproducerade bostäder har JM i Sverige idag varslat nära 400 personer om uppsägning och kommer nu att inleda förhandlingar med berörda fackförbund. Därtill har ytterligare 120 personer varslats i Sverige från juni och fram till idag. Cirka 80 personer inom JMs utlandsverksamhet omfattas dessutom av planerad personalneddragning. Totalt berörs nära 600 personer.

JM har i delårsrapporten för januari – september 2008 rapporterat om en försvagad efterfrågan för nyproducerade bostäder i Norden. Den snabbt vikande konjunkturen, förstärkt av den finansiella oron och försämrade förutsättningar för bostadsmarknaden, har gjort att kunderna har blivit mer avvaktande, även om vi ser ett fortsatt intresse för JMs nyproducerade bostäder.

- JM arbetar utifrån strategin att inte produktionsstarta nya projekt om det inte finns en tydlig efterfrågan, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef i JM. När den vikande efterfrågan nu är ett faktum måste också bemanningen anpassas. Naturligtvis är det mycket beklagligt att vi nu tvingas varsla kompetenta medarbetare om uppsägning och att det rådande marknadsläget drabbar enskilda individer.

Planerad personalneddragning fördelas enligt följande: JM Bostad Stockholm 260 personer, JM Bostad Riks 250 personer och JM Utland 80 personer.

Jämför bostäder