For corporate info click here

JM säljer fastigheter till Wallenstam

pressmeddelande 2008-12-22 14:55

I en affär med Wallenstam säljer JM ett fastighetsbestånd innehållande 556 hyreslägenheter, 8 500 kvadratmeter kommersiella lokaler samt cirka 70 byggrätter i Älta, Nacka kommun.

Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde om 477 mkr, varav 167 mkr betalas kontant på tillträdesdagen och resterande del i form av 5 471 520
B-aktier i Heba Fastighets AB. Wallenstam går i borgen för att Heba-aktierna ger en likvid om 290 mkr (53 kr/aktie) senast 2009-06-30.

Affären kommer att redovisas med ett resultat om 33 mkr under fjärde kvartalet 2008 med likviddag och tillträde av fastigheterna under januari 2009.Jämför bostäder