For corporate info click here

Ännu ett hyresavtal tecknat för Frösunda Park

pressmeddelande 2006-11-27 15:22

JM har tecknat ett tredje hyresavtal för Frösunda Park i Solna, Stockholm. Gartner Sverige AB hyr 755 kvm i fem år. Inflyttning sker den 1 april 2007. Tillsammans med de tidigare hyresavtalen med Tibnor AB och Amgen AB är därmed 43 % av den totala ytan i Frösunda Park uthyrd.

– Det är mycket roligt att kunna hälsa Gartner Sverige AB välkommen som hyresgäst. De moderna och flexibla kontoren i kombination med ett av Sveriges bästa skyltlägen attraherar många företag, säger Lars-Olof Höglund, chef för JM Fastighetsutveckling.

Jämför bostäder