For corporate info click here

JM inrättar enhet för arbete med nya affärer

pressmeddelande 2006-12-22 10:51

JM inrättar en ny enhet för arbete med nya affärer, marknader och koncept; JM Affärsutveckling. Enheten kommer att ledas av Sten Hamberg, idag chef för JM Bostad Riks. Ny chef för JM Bostad Riks blir Sören Bergström. Ny chef för JM Produktion blir Zdravko Markovski som även fortsätter att ansvara för JM Bostad Stockholm.

JM Affärsutveckling utgör en affärsenhet och inkluderar JM Fastighetsutveckling med JMs projektfastigheter i Stockholm. Den externa redovisningen av JMs affärssegment förändras inte.

– Vi har under en längre tid känt behov av att koncentrera vår långsiktiga utveckling av bostadsaffären på ett och samma ställe. Genom JM Affärsutveckling kan vi på ett samlat sätt möta de krav kunderna ställer i en föränderlig omvärld, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef på JM.

Organisationsförändringarna gäller från och med den 1 januari 2007.

Jämför bostäder