For corporate info click here

JM förvärvar fastighet på Älvstranden i Göteborg

pressmeddelande 2006-12-22 15:20

I mars 2001 tecknade JM och KF Fasigheter ett samarbetsavtal om utvecklingen av Juvelfastigheten på Älvstranden i Göteborg. Affären avslutas nu genom att JM förvärvar en sista deletapp med avsikt att utveckla 350 bostäder.

JM har tidigare tecknat avtal om två förvärv med KF Fastigheter i området. I det totala förvärvet ingår dels befintliga byggnader på området dels byggrätter motsvarande cirka 600 bostäder. Den totala förvärvssumman uppgår till cirka 130 mkr.

Byggstart i området har skett under 2006 och hela projektet kommer att vara färdigställt år 2015.

Jämför bostäder