For corporate info click here

JM förvärvar fastighet i centrala Lund

pressmeddelande 2006-12-15 14:40

JM förvärvar fastigheten Raffinaderiet 1 med möjlighet att även förvärva fastigheterna Sockerbiten 3 och Sockerbiten 6 i centrala Lund.

Fastigheterna är belägna inom ett område som kallas ”Sockerbruksområdet”. Stadsbyggnadskontoret i Lund upprättade i mars 2005 ett program till detaljplan som omfattar detta område. Avsikten med programmet är att utvidga stadskärnan och skapa nya bostäder.

JM planerar att utveckla ca 150 - 200 bostäder inom det aktuella området med en första byggstart år 2009.

– Med detta förvärv säkerställer JM sin ledande position som bostadsutvecklare i Lund, säger Anders Wahrer, Regionchef JM Bostad Syd.

Jämför bostäder