For corporate info click here

Valberedning inför JM:s bolagsstämma 2006

pressmeddelande 2005-10-26 09:30

I enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning meddelas härmed sammansättningen av valberedningen inför bolagsstämman 2006.

Ledamöterna är följande:
- KG Lindvall (Robur fonder)
- Anders Algotsson (AFA Försäkring)
- Mats Tunér (SEB fonder)
- Björn Franzon (Fjärde AP-fonden)

Ordinarie bolagsstämma i JM kommer att hållas torsdag 27 april 2006 på bolagets huvudkontor i Solna.

Jämför bostäder