For corporate info click here

JM fokuserar på kärnverksamheten – säljer Timblads

pressmeddelande 2005-11-03 10:20

JM säljer verksamheten i det helägda dotterbolaget O. Timblads Målerifirma AB. Köpare är Nils Erik Häggström och Lars Eriksson, VD respektive arbetschef på Timblads samt Lars Andersson. Alla anställda i Timblads kommer att erbjudas fortsatt anställning i det nya bolaget. Tillträde sker 1 januari 2006.

Verksamheten i Timblads i övrigt kommer att bedrivas som vanligt och företagets kunder ska inte påverkas av försäljningen. Avtalet, som skrivs idag, innefattar även ett fortsatt samarbetsavtal mellan JM och Timblads avseende måleritjänster vid nyproduktion av bostäder.

I överlåtelsen ingår även domännamn samt firmanamnet O. Timblads Målerifirma AB.

JMs försäljning av målerifirman Timblads är ett led i arbetet med att avveckla de verksamheter som faller utanför bolagets kärnverksamhet som är nyproduktion av bostäder.


Kort om Timblads

Företaget, som grundades 1933, är ett av Sveriges största måleriföretag. JM förvärvade Timblads 1968. Omsättningen för 2005 är prognostiserad till 100 Mkr. Företaget har drygt 150 anställda. Timblads är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt arbetsmiljöcertifierat genom Ångpanneföreningen.

Jämför bostäder