For corporate info click here

JM säljer fastigheter för 381 mkr

pressmeddelande 2005-12-05 13:06

JM säljer fastigheten Barnängen 6 i Stockholm till AFA Sjukförsäkringsaktiebolag för 303 mkr samt Minören 1 i Vaxholm till bostadsrättsförening för 78 mkr. Resultatet uppgår till sammanlagt 50 mkr, vilket kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2005. Likvid erhålles under fjärde kvartalet 2005.

Jämför bostäder