For corporate info click here

JM förvärvar fastighet på Liljeholmen

pressmeddelande 2005-12-16 08:52

JM förvärvar fastigheten Färgeriet 7 i Liljeholmen, Lövholmsvägen 16 – 18. Säljare är Stockholms Stadsmission som även fortsättningsvis kommer att hyra lokalerna av JM.

På längre sikt planeras nybyggnation av bostäder på fastigheten. Förvärvet stärker därmed JMs position i den fortsatta utvecklingen av Liljeholmen. JM ansvarar bland annat för omdaningen av Liljeholmstorget och utbyggnaden av Liljeholmskajen.

- Vi är mycket nöjda med att ha sålt fastigheten till JM. Idag använder vi huset till Stadsmissionens folkhögskola, gymnasieskola och IV-program. I byggnaden har vi också en av våra secondhandbutiker. Det känns tryggt att vi kan stanna kvar som hyresgäster och fortsätta bedriva våra verksamheter med utbildning och second hand, säger Marika Markovits, Stadsmissionens direktor. Vi ser detta som inledningen till en god relation med JM.

För att genomföra försäljningen har Leimdörfer Fastighetsmarknad AB ställt upp helt utan kostnad för Stockholms Stadsmissions räkning och tillhandahållit bästa tänkbara stöd för att åstadkomma en god affärsöverenskommelse. Detta skapar möjligheter för Stockholms Stadsmission att satsa på nya verksamheter för Stockholms mest utsatta barn, unga och vuxna.

Stockholms Stadsmission förvärvade tomten 1937. Två år senare kunde Stadsmissionen flytta till en nybyggd fastighet och där bedriva verksamhet under namn av Stadsmissionens industrihem och Små Smulor - idag Stockholms Stadsmission Second hand.

Jämför bostäder