For corporate info click here

Timblads säljer golvavdelningen till Ekens Golv

pressmeddelande 2004-11-22 14:14

O Timblads Målerifirma AB, ett helägt dotterbolag till JM AB, säljer sin golvavdelning till Ekens Golv AB, med tillträdelsedag 2004-12-01. I överlåtelsen ingår maskiner, inventarier, lager och vissa pågående projekt samt ramavtal golvbeläggningar mellan JM och Timblads.

Personalen på golvavdelningen, cirka 20 personer, erbjuds fortsatt anställning i Ekens Golv AB.
– Vi ser detta som en ytterligare renodling av Timblads kärnverksamhet – måleri, säger Sören Bergström, affärsenhetschef JM Produktion och styrelseordförande i Timblads.


För ytterligare information kontakta:
Nils-Erik Häggström, O Timblads Målerifirma AB, telefon 08-619 51 12

Stockholm 2004-11-22
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Jämför bostäder