For corporate info click here

Unga människor ser på boende, Norrmalmstorg 10-12/12

pressmeddelande 2004-12-10 08:45

Hur ser framtidens boende ut? Svaret blir helt olika beroende på om den vi frågar är 10 eller 50 år! Under det gångna året har eleverna på Hjulsta skolor i norra Stockholm arbetat med temat boende och skapat fritt kring bostäder nu och i framtiden. Till helgen visas deras alster upp på Norrmalmstorg i Stockholm.

JMs ambition är att skapa miljöer där människans trivsel står i centrum, oavsett om det gäller boende- eller arbetsmiljö. För att leva upp till den ambitionen också i framtiden vände man sig till eleverna på Hjulsta skolor, som representanter för det framtida mångkulturella samhället, för att ta del av deras tankar om boende och trivsel. Under året har eleverna, i åldrarna 6-16 år, skapat fritt och låtit fantasin flöda i utformandet av sina drömboenden. Resultatet består i ett stort antal teckningar, målningar, uppsatser och modeller.

Delar av materialet har JM sammanställt till en bok. Boken och modellerna visas i JMs tält på Norrmalmstorg i Stockholm under 3 dagar, 10-12 december.

Exakta öppettider
Fredag 10 december: 10-19
Lördag 11 december: 10-18
Söndag 12 december: 11-17

Utställningen på Norrmalmstorg är en del i ett större engagemang där JM i egenskap av partner till stiftelsen Mentor, har ett nära samarbete med Hjulsta skolor. Samarbetet syftar till att stärka unga människors rätt att växa upp utan droger, samt att stärka relationerna mellan barn och vuxna. Från JMs sida innebär detta ett aktivt engagemang genom att medarbetare på JM under ett års tid verkar som personliga mentorer, ’vuxenkompisar’, för unga människor.

Mer information om JM, Mentor och Hjulsta Skolor hittar du också via www.jm.se


Stockholm 2004-12-07
JM AB
Koncernstab Kommunikation
Jämför bostäder