For corporate info click here

JM säljer tre fastigheter i Vaxholm - resultat 31 mkr

pressmeddelande 2004-12-21 11:54

I affärer med tre bostadsrättsföreningar har JM sålt tre bostadsfastigheter i Vaxholm för totalt 131 mkr. Resultatet uppgår till 31 mkr, vilket kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2004.

Jämför bostäder