For corporate info click here

JM säljer fastigheter i Vaxholm och Nacka - resultat 32 mkr

pressmeddelande 2004-12-10 13:42

I affärer med tre bostadsrättsföreningar och ett mindre fastighetsbolag har JM sålt tre bostadsfastigheter i Vaxholm respektive en bostadsfastighet i Nacka. Försäljningspriset uppgår till totalt 123 mkr, vilket ger ett realiserat resultat om 32 mkr. Resultatet kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2004.


Stockholm 2004-12-10
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Jämför bostäder