For corporate info click here

JM i samarbete med Stockholmshem

pressmeddelande 2004-12-02 11:40

JM säljer del av fastigheten Sjövik 5 inom projektet Liljeholmskajen, under planläggning för ca 60 bostäder, till Stockholmshem.

Affären är ett led i strävan att åstadkomma en blandning av hyres- och bostadsrätter i projektet.

Samtidigt fullföljer JM en option och förvärvar fastigheten Penninglandet 1 i Bromma av Stockholmshem, där JM planerar att uppföra ett 40-tal bostadsrätter.


Stockholm 2004-12-02
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se


Jämför bostäder