For corporate info click here

JM säljer verksamheten i Lindqvist Rör AB

pressmeddelande 2003-10-29 09:00

JM säljer verksamheten i Lindqvist Rör AB

JM AB säljer verksamheten i Lindqvist Rör AB till NVS Installation AB.
Samtidigt ingås ett samarbetsavtal mellan JM och NVS med syfte att skapa
en effektivare byggprocess till gagn för båda parter. Försäljningen
innebär ingen resultatpåverkan.

Personalen i Lindqvist Rör, cirka 30 personer, erbjuds fortsatt
anställning i NVS Installation AB.

- Vi ser detta som en ytterligare renodling av JMs kärnverksamhet -
projektutveckling av bostäder och kommersiella lokaler, säger Sören
Bergström, affärsenhetschef JM Produktion.

- Genom förvärvet av Lindqvist Rör stärker vi oss ytterligare inom
bostadsproduktionen i Stockholm, kommenterar Ola Månsson, chef för NVS
region Öst.


För ytterligare information kontakta:
Ove Sandin, JM Produktion, telefon 08-782 87 17 alternativt 070-582 87 17.

Stockholm 2003-10-29
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se

JM är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. Antalet
anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 700 och
omsättningen år 2002 uppgick till cirka 9 miljarder kronor. Bolaget är
Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus
på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i
centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och
miljöfrågor kännetecknar verksamheten.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00070/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00070/wkr0002.pdf

Jämför bostäder