For corporate info click here

Nomineringskommitté för JM AB utsedd

pressmeddelande 2003-11-25 14:20

Nomineringskommitté för JM AB utsedd

Vid den ordinarie bolagsstämman 23 april 2003 anmälde JM ABs
styrelseordförande Per Westlund att han i samråd med bolagets största
ägare skulle utse en nomineringskommitté inför den ordinarie
bolagsstämman 2004.

Till medlemmar i denna kommitté har utsetts Mats Tunér, SEB Fonder
(ordförande), Marianne Nilsson, Robur, Anders Algotsson, AFA, Kjell
Norling, Handelsbanken Fonder samt Per Westlund, styrelseordförande i JM
AB.

För ytterligare information kontakta:
Mats Tunér, SEB Fonder, telefon 070-594 59 55, Per Westlund, telefon
0705-78 78 56 alternativt Urban Lilja, Koncernstab Juridik och
exploatering, JM AB, telefon 08-782 87 05.

Stockholm 2003-11-25
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se


JM är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. Antalet
anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 700 och
omsättningen år 2002 uppgick till cirka 9 miljarder kronor. Bolaget är
Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på
projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala
lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor
kännetecknar verksamheten.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00580/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00580/wkr0002.pdf

Jämför bostäder