For corporate info click here

Regeringsbeslut: Klart för upprustning av kulturhistorisk skärgårdsmiljö

pressmeddelande 2003-12-01 11:15

Regeringsbeslut:
Klart för upprustning av kulturhistorisk skärgårdsmiljö

110 nya bostäder, renovering av de Q-märkta kallbadhusen, förbättringar
av vägar, strandpromenader och naturområden, etablering av en publik
anläggning samt utbyggnad av marinan är en del av satsningen för att
åter få Hotellviken i Saltsjöbaden till ett levande bostadsområde och
uppskattat utflyktsmål. I enlighet med den nya detaljplanen tar JM ett
helhetsansvar för upprustningen.

Genom Regeringens beslut 27 november, har nu Nacka Kommuns detaljplan
för Saltsjöbaden och Hotellviken utanför Stockholm, vunnit laga kraft.
Utvecklingen och upprustningen av denna historiska skärgårdsmiljö som är
förklarat som riksintresse för kulturminnesvården, planeras att vara
färdigt 2006/07.

Enligt antagen detaljplan och exploateringsavtal, kommer JM att bygga ca
110 nya bostäder, både lägenheter och radhus. JM kommer bl a också att
renovera de två kallbadhusen från tidigt 1900-tal till originalskick,
bygga en publik anläggning om ca 2 100 kvm för hotell-, konferens-,
kultur- och/eller rekreationsändamål samt en utomhusteater. JM ska även
förbättra vägar, restaurera strandpromenader, naturområden, allmänna
gång- och cykelstråk samt broar.

JM överlåter 85 % av Restaurantholmens yta till Nacka Kommun för att
tjäna som parkmark och de båda kallbaden skänks till föreningen
Restaurantholmens Vänner vars framtida drift och underhåll säkerställs
ekonomiskt. Utöver detta kommer JM även att uppföra ett nytt servicehus
och hamnkontor i gästhamnen samt bygga en ny pir till KSSS.

- Med hänsyn till de stora värden som finns på platsen i form av t ex
miljö, kulturhistoria och tradition, kommer vi att tillvarata och
utveckla området och se till att upprustningen kan komma alla till del,
säger Martin Asp, projektledare, JM.

För ytterligare information kontakta:
Martin Asp, projektledare JM AB, telefon 08-782 8985, mobil 070-316 41 14.
För bakgrundsinformation och bilder, var vänlig se www.jm.se
Stockholm 2003-12-01

JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se

JM är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. Antalet
anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 700 och
omsättningen år 2002 uppgick till cirka 9 miljarder kronor. Bolaget är
Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på
projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala
lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor
kännetecknar verksamheten.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00390/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00390/wkr0002.doc Bilaga
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00390/wkr0003.pdf
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/01/20031201BIT00390/bild.html Pictures

Jämför bostäder