For corporate info click here

JM bygger nya bostäder i Gamla Mejeriet i centrala Uppsala

pressmeddelande 2002-09-04 13:00

JM bygger nya bostäder i Gamla Mejeriet i centrala Uppsala

JM har nu påbörjat den första av två etapper, med totalt 80 lägenheter,
i Gamla Mejeriet mitt i Uppsala alldeles norr om centralstationen.

Projektet innebär ombyggnad av två befintliga byggnader från 1850-talet
samt nybyggnad av totalt fyra byggnader. Första etappen innehåller 45
nya lägenheter från 2 rum och kök på ca 78 kvm upp till 5 rum och kök på
ca 140 kvm.

Alla lägenheter har balkong, loggia eller terrass. Hushöjderna varierar
mellan tre och fyra våningar och är oftast kompletterade med ett
överplan som indragen ateljévåning. De putsade fasaderna i varma
jordfärger domineras av stora fönster och franska balkonger som gör
varje lägenhet ljus och luftig.

Bebyggelsen i kvarteret följer rutnätsstadens struktur med hus, plank
och portiker i kvartersgräns. Kvarteret sluts mot omgivande gator på ett
sätt som väl stämmer överens med stadskaraktären i centrala Uppsala. En
arkad med butiker byggs över trottoaren på Vaksalagatan.

Inflyttning i första etappen av projektet påbörjas hösten 2003. Hela
projektet beräknas vara färdigställt under hösten 2004 och ordervärde
beräknas till ca 175 Mkr.

Ytterligare information lämnas av:
Peter Lindborg, projektchef region Öst, JM AB, telefon 018-66 03 51,
Johan Höök, säljledare region Öst JM AB, telefon 018-66 03 03
alternativt Caroline Burén, kommunikationsdirektör, JM AB, telefon 08-
782 87 83

Stockholm 2002-09-04
JM AB
Koncernstab Kommunikation

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/22/20030922BIT00730/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/22/20030922BIT00730/wkr0002.pdf

Jämför bostäder