For corporate info click here

JM ny huvudsponsor för Millesgården

pressmeddelande 2002-10-23 13:00

JM ny huvudsponsor för Millesgården

JM AB och Millesgården har undertecknat ett sponsoravtal som löper under
tre år. Avtalet möjliggör fortsatt satsning för Millesgården och dess
utställningsverksamhet.

- Tack vare JMs stöd kan vi nu fortsätta vår satsning på en hög
profilering i utställningsverksamheten samt även befästa vår ställning
som ett av Sveriges främsta museer och turistmål, säger Staffan Carlén,
museichef på Millesgården.

Genom samarbetet stödjer Millesgården och JM varandra genom att stärka
sina profiler, nå nya målgrupper och utveckla nya arbetssätt.

- Som framgångsrikt, börsnoterat företag är det viktigt att vi tar ett
samhällsansvar - i det här fallet genom att stödja Millesgården i deras
betydande kulturarbete. Kultur är en viktig del av samhället och
människors vardag, säger Johan Skoglund, tillträdande VD för JM.

JM sponsrar Millesgården med 1,3 Mkr per år under en treårsperiod. Det
är första gången som företaget ingår ett så stort och långsiktigt avtal
med en kulturinstitution. JM stödjer dessutom utställningen "Ilon och
Karlsson", som öppnar den 10 november.

För ytterligare information, var vänlig kontakta
Matti Kuisma, biträdande museichef, Millesgården, tel 08-446 75 90,
matti.kuisma@millesgarden.se
Caroline Burén, kommunikationsdirektör, JM AB, telefon 08-782 87 83,
mobil 070-582 87 83, caroline.buren@jm.se
Bild finns tillgänglig på www.jm.se.

Stockholm 2002-10-23
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Millesgården och dess unika miljö på Lidingö i Stockholm, lockar årligen
tusentals besökare och utgör ett av Sveriges främsta turistmål. Det är
ett museum av terrasser, fontäner, trappor, skulpturer, kolonner och med
omväxlande vegetation. Millesgården är en stiftelse som grundades genom
en donation av makarna Carl och Olga Milles. Museet hålls öppet året om
och med hjälp av konstutställningar och aktiviteter, lever museet i
Milles visionära anda.

JM AB är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen.
Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka
2 600 och omsättningen år 2001 uppgick till cirka 9 miljarder
kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och
verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl
bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva
orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor
kännetecknar verksamheten.

JM AB
169 82 Stockholm
Besöksadress: Telegrafgatan 4, Solna
Tel. 08-782 87 00 Fax 08-782 86 00 www.jm.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/22/20030922BIT00520/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/22/20030922BIT00520/wkr0002.pdf

Jämför bostäder