For corporate info click here

Delårsrapport 1 Januari-30 September 2002

pressmeddelande 2002-10-17 11:45

Delårsrapport 1 Januari - 30 September 2002


*Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1297)

*Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat
om 270 mkr (789) som för de första nio månaderna 2002 i sin helhet ingår
i resultat projektutveckling

*Resultat projektutveckling ökade till 724 mkr (607).
Projektutvecklingsmarginalen för den senaste tolvmånadersperioden
uppgick till 12,4 procent

*Försäljningen av bostäder har utvecklats väl

*För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på
eget kapital till 18 procent och vinsten per aktie uppgick till 22 kronor


Stockholm den 17 oktober 2002

Carl Eric Stålberg
Verkställande direktör


Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.För ytterligare information och kommande informationstillfällen

För ytterligare information hänvisas till
Carl Eric Stålberg, VD och koncernchef 08 - 782 88 33
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör 08 - 782 89 71
26 februari 2003 Bokslutskommuniké för 2002
23 april 2003 Delårsrapport perioden januari - mars 2003
23 april 2003 Bolagsstämma
21 juli 2003 Delårsrapport perioden januari - juni 2003
22 oktober 2003 Delårsrapport perioden januari - september 2003------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00470/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten

Jämför bostäder