For corporate info click here

JM säljer bostadsfastighet för 52,5 Mkr - reavinst 15 Mkr

pressmeddelande 2002-11-05 11:07

JM säljer bostadsfastighet för 52,5 Mkr - reavinst 15 Mkr

JM säljer bostadsfastigheten Sofieberg 6 i Danderyds kommun innehållande
41 lägenheter till en hyresgästbildad bostadsrättsförening.
Försäljningspriset uppgår till 52,5 Mkr och ger JM ett realiserat
resultat om 15 Mkr. Resultatet kommer att redovisas under fjärde
kvartalet 2002.

Under 2002 har JM hittills sålt fastigheter för 1.745 Mkr med ett
realiserat resultat om 285 Mkr.

Ytterligare information lämnas av Sten Hamberg, JM AB, telefon 08-782 88
52 alternativt Eva Eriksson, JM AB, telefon 08-782 88 99.

Stockholm 2002-11-05
JM AB
Koncernstab Kommunikation


Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se

JM AB är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. Antalet
anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka
2 600 och omsättningen år 2001 uppgick till cirka 9 miljarder kronor.
Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs
med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella
lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på
kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00240/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00240/wkr0002.pdf

Jämför bostäder