For corporate info click here

JM i stor fastighetsaffär med norskt försäkringsbolag

pressmeddelande 2002-11-25 15:16

JM i stor fastighetsaffär med norskt försäkringsbolag

I en affär med det norska försäkringsbolaget Vital Forsikring ASA säljer
JM fastigheten Kortbyrån 17 ("Mercedeshuset"), på Vasagatan i Stockholm.
Försäljningspriset uppgår till 977 mkr och ger JM ett realiserat
resultat om 170 mkr. Resultatet kommer att redovisas under fjärde
kvartalet 2002. Större hyresgäster i fastigheten är bl. a. Nordic Hotel
och IBM.

- Vital önskar att placera en stor andel av försäkringstagarnas kapital
i fastigheter. Köpet är Vitals första fastighetsinvestering i Sverige.
Med en hyra på ca 90 mkr förväntar vi en god avkastning på
investeringen, säger Bjørn Østbø, VD, Vital Forsikring.

- Detta är ytterligare en affär under året där JMs
projektutvecklingsidé; att utveckla, hyra ut och därefter sälja
färdigutvecklade kontorsfastigheter, genomförs med gott resultat, säger
JMs affärsenhetschef Sten Hamberg. Affären visar också ett fortsatt
intresse från utländska fastighetsaktörer att investera i moderna och
välbelägna kontorsfastigheter i Stockholm, fortsätter Sten Hamberg.


JM har hittills i år sålt fastigheter för ca 2,7 miljarder kronor med
ett realiserat resultat om ca 455 mkr.

Ytterligare information lämnas av Sten Hamberg, JM AB,
telefon 08-782 88 52,
Eva Eriksson, JM AB, telefon 08-782 88 89 alternativt Kjell Sagstad,
VD, Vital Eiendomsförvaltning, telefon +47 93 41 56 50.


Stockholm 2002-11-25
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se

JM AB är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. Antalet
anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka
2 600 och omsättningen år 2001 uppgick till cirka 9 miljarder kronor.
Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs
med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella
lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på
kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00740/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00740/wkr0002.pdf

Jämför bostäder