For corporate info click here

JM säljer cityfastigheter för 261,5 mkr - reavinst 69 mkr

pressmeddelande 2002-12-04 11:34

JM säljer cityfastigheter för 261,5 mkr - reavinst 69 mkr

I en affär med AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag säljer JM
fastigheterna Boken 13 och 16 på Vasagatan/Gamla Brogatan i Stockholm.
Försäljningspriset uppgår till 261,5 mkr och ger JM ett realiserat
resultat om 69 mkr. Resultatet kommer att redovisas under fjärde
kvartalet 2002.

- Affären med AFA ligger i linje med JMs strategi att avyttra
färdigutvecklade förvaltningsfastigheter, säger JMs affärsenhetschef
Sten Hamberg.

Hittills i år har JM sålt fastigheter för knappt 3 miljarder med ett
realiserat resultat om 524 mkr.

Ytterligare information lämnas av Sten Hamberg, JM AB, telefon 08-782 88
52 alternativt Eva Eriksson, JM AB, telefon 08-782 88 99.

Stockholm 2002-12-04
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/04/20021204BIT00350/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/04/20021204BIT00350/wkr0002.pdf

Jämför bostäder