For corporate info click here

Indragning av återköpta aktier

pressmeddelande 2001-09-11 13:00

Indragning av återköpta aktier

Styrelsen i JM AB har idag beslutat att föreslå en extra bolagsstämma
den 17 oktober 2001 att genom indragning eliminera de 3.324.100 aktier
(motsvarande 10 procent av antal aktier i bolaget) som bolaget återköpt
under innevarande år.

Syftet med indragningen är att öppna möjligheten att i samband med
fortsatta fastighetsförsäljningar kunna utskifta kapital genom vidare
återköp.

När indragningen är genomförd, vilket beräknas ske i mitten av november,
kommer JM ej längre att äga några egna aktier, vilket möjliggör
ytterligare återköp med stöd av bemyndigande från den ordinarie
bolagsstämman i april i år. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att
återköpa aktier så att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av
aktierna i bolaget.

Som ett led i indragningen av de återköpta aktierna och i syfte att
påskynda den administrativa processen, föreslår styrelsen en riktad
nyemission till Handelsbanken av 3.324.100 inlösenbara aktier av en ny
serie C, vilka tecknas till nominellt belopp 13.296.400 kronor. Dessa
aktier föreslås inlösas till i huvudsak motsvarande belopp.

- En indragning av återköpta aktier ger styrelsen möjlighet att
möta framtida fastighetsförsäljningar med utskiftning av kapital genom
återköp på ett sätt som medför en för bolaget lämplig kapitalstruktur,
säger JMs VD och koncernchef
Carl Eric Stålberg.

Ytterligare information lämnas av ekonomi- och finansdirektör Claes
Magnus Åkesson, telefon 08-782 89 71.

Stockholm 2001-09-11
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00160/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00160/wkr0002.pdf

Jämför bostäder