For corporate info click here

Flaggningsmeddelande - JM

pressmeddelande 2001-09-05 13:00

Flaggningsmeddelande - JM

JM har den 5 september återköpt 224,100 aktier. JM har därmed uppfyllt
sitt mandat att återköpa 10 procent av utestående aktier. Sammanlagt har
3,324,100 aktier återköpts till en genomsnittlig kurs om 233 kronor.

- JM gör löpande försäljningar av färdigutvecklade
förvaltningsfastigheter i enlighet med fastlagd strategi. Under 2001 har
dessa försäljningar uppgått till 2,850 miljoner kronor med ett
realiserat resultat om 785 miljoner kronor. I JMs strategi ingår att
aktivt arbeta med en optimal kapitalstruktur. Kombinationen av
fastighetsförsäljningar och starka kassaflöden från projektutvecklingen
har inneburit att JM genom utdelning och återköp av aktier distribuerat
cirka 1,1 miljarder kronor till aktieägarna under 2001, säger JMs VD och
koncernchef Carl Eric Stålberg.

Ytterligare information lämnas av ekonomi- och finansdirektör Claes
Magnus Åkesson, telefon 08 782 89 71

Stockholm 2001-09-05

JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01840/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01840/wkr0002.pdf

Jämför bostäder