For corporate info click here

Extra bolagsstämma i JM: Indragning av aktier samt ny styrelseledamot invald

pressmeddelande 2001-10-17 13:00

Extra bolagsstämma i JM:
Indragning av aktier samt ny styrelseledamot invald
En extra bolagsstämma i JM har idag den 17 oktober 2001, i enlighet med
styrelsens förslag, beslutat att genom indragning eliminera de 3.324.100
aktier (motsvarande 10 procent av antal aktier i bolaget) som bolaget
återköpt under innevarande år.

Syftet med indragningen är att öppna möjligheten att i samband med
fortsatta fastighetsförsäljningar kunna utskifta kapital genom vidare
återköp.

När indragningen är genomförd, vilket beräknas ske i mitten av november,
kommer JM ej längre att äga några egna aktier, vilket möjliggör
ytterligare återköp med stöd av bemyndigande från den ordinarie
bolagsstämman i april i år. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att
återköpa aktier så att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av
aktierna i bolaget.

Som ett led i indragningen av de återköpta aktierna och i syfte att
påskynda den administrativa processen, beslutade stämman om en riktad
nyemission till Handelsbanken av 3.324.100 inlösenbara aktier av en ny
serie C, vilka tecknas till nominellt belopp 13.296.400 kronor. Dessa
aktier beslöts inlösas till i huvudsak motsvarande belopp.

- Denna indragning av återköpta aktier ger styrelsen möjlighet
att möta framtida fastighetsförsäljningar med utskiftning av kapital
genom återköp på ett sätt som medför en för bolaget lämplig
kapitalstruktur, säger JMs VD och koncernchef
Carl Eric Stålberg.

Lennart Sundén ny ledamot i JMs styrelse.
Vid stämman valdes Lennart Sundén till ny ledamot i JMs styrelse.
Lennart Sundén är VD och koncernchef i Swedish Match AB samt
styrelseledamot i Föreningssparbanken AB och i Arnold André GmbH & Co.
KG.

Ytterligare information lämnas av ekonomi- och finansdirektör Claes
Magnus Åkesson, telefon 08-782 89 71.

Stockholm 2001-10-17
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00440/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00440/wkr0002.pdf

Jämför bostäder