For corporate info click here

JM säljer fastigheter för ca 1150 mkr # realiserat resultat 135 mkr

pressmeddelande 2001-11-15 12:00

JM säljer fastigheter för ca 1150 mkr
- realiserat resultat 135 mkr

I en affär med Kungsleden säljer JM 15 fastigheter i Storstockholm,
Uppsala, Norrköping, Göteborg, Mölndal och Västerås. Fastigheterna
innehåller vårdbostäder för äldre och har utvecklats och byggts av JM i
samarbete med berörda kommuner.
Köpesumman uppgår till 1119 mkr och ger JM ett resultat om 120 mkr.

304 mkr av köpesumman och 32 mkr av resultatet avser fastigheter, vilka
JM genom utnyttjande av optioner förvärvat i anslutning till denna affär
och därefter vidaresäljer till Kungsleden.

I en affär med ett mindre fastighetsbolag säljer JM en kontorsfastighet
i Täby för 28 mkr med ett resultat om 15 mkr.

JM fortsätter sin offensiva försäljning av färdigutvecklade fastigheter
ned till en planerad nivå om ca 2 miljarder, säger JMs affärsenhetschef
Sten Hamberg. Hittills i år har JM sålt fastigheter för nära 4 miljarder
med ett realiserat resultat om totalt 924 mkr.

Ytterligare information lämnas av Sten Hamberg, JM AB, telefon 08-782 88
52 alternativt Eva Eriksson, JM AB, telefon 08-782 88 99.

Stockholm 2001-11-15
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00240/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00240/wkr0002.pdf

Jämför bostäder